Medlemskap"§ 2 Medlemskap" i stadgarna stadgar att:

"Medlemskap kan erhållas av enskild person från 18 års ålder med intresse för Sällskapets verksamhet. Ansökan om medlemskap skall ställas till styrelsen [i praktiken ordföranden]."

"Medlemskap medför automatiskt medlemskap i "Le Souvenir Napoléonien" i Frankrike."

"Medlem som skadar Sällskapet eller motarbetar dess ändamål kan uteslutas genom beslut av styrelsen."Medlemsansökan

Kontakta ordföranden Anne Silfverskiöld (Anne.Silfverskiold@regionsormland.se) för ansökan om medlemskap.


Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna till Napoleonsällskapet fastställs av det franska sällskapet Le Souvenir Napoléonien.

Växelkursförhållandet som tillämpas är: 1 € = 10 SEK .

Medlemsavgiften sätts in på Napoleonsällskapets plusgiro 442 50 71-0, med angivande av namn, adress och gärna e-postadress.

1. Endast medlemskap

Enskild medlem: 35 € = 350 SEK

Par:                      45 € = 450 SEK

Ungdom < 26 år: 15 € = 150 SEK


2. Medlemskap och prenumeration på en tidskrift:
Napoléon 1er eller Napoléon III (ange vilken som önskas)


Enskild medlem: 60 € = 600 SEK

Par:                      70 € = 700 SEK

Ungdom < 26 år: 40 € = 400 SEK


3. Medlemskap och prenumeration på två tidskrifter:
Napoléon 1er och Napoléon III


Enskild medlem: 83 € = 830 SEK

Par:                      93 € = 930 SEK

Ungdom < 26 år: 63 € = 630 SEK

 

Tillbaka till startsidan

 

Bildskärmsupplösning rek 1024x768 IE v4.5