Napoleon I

 

Uppgifterna hämtade ur boken ”Napoleon en bildbiografi” av André Maurois.
 
1768
15 maj. Korsika blir fransk egendom, såld av republiken Genua till Ludvig XV. Paoli leder det korsikanska motståndet mot fransmännen.

Födelsehuset1769
15 aug. Napoleon föds i Ajaccio.

1779
Charles Bonaparte, Napoleons far, reser till Frankrike som korsikansk deputerad.
1 jan.   Napoleon Bonaparte börjar vid seminariet i Autun men får i maj stipendier till militärskolan i Brienne.

1784
22 okt. Napoleon blir ”artillerist” vid militärhögskolan i Paris.

1785
Feb. Charles Bonaparte dör vid 39 års ålder. Napoleon sänds till Valence som kadett.

1786
Jan. Napoleon erhåller officersfullmakt.
Sept. Far till Korsika på permission och stannar ett år hos sin mor i Ajaccio.

1788
Jan. till slutet av april. Åter på permission på Korsika.
1 juni. Tillbaka till regementet.

1789
Franska revolutionen. Napoleon tar aktiv del i det korsikanska motståndet.

1792
1 april. Napoleon utnämns som överstelöjtnant till sous-chef för de korsikanska frivilliga i en expedition med uppgift att annektera Sardinien.
Juni. Napoleon tillbaka till franska armén som kapten.

1793
25 maj. På Korsika plundras Napoleons familj i Ajaccio av korsikanska revolutionärer under Paoli. Laetizia Bonaparte flyr till Frankrike. Napoleon skriver Souper de Beaucaire.
Okt. Utnämns till bataljonschef vid artilleriet för belägringen av Toulon.
20 dec. Toulon kapitulerar.
22 dec. Napoleon utnämns till brigadgeneral på rekommendation av ledamöter i konventet (Robespierre och Barras).

1794
Mars. Napoleon till Italien som artillerichef.

1795
Sept. Napoleon återkallas från italienska fronten.
13 vendémiaire (5 oktober). Utnämns av Barras till kommendant i huvudstaden, slår ned rojalistrevolten och räddar konventet.
Okt. Utnämns av konventet till befälhavare över inrikesarmén.

Joséphine de Beauharnais1796
2 mars. Napoleon utnämns till överbefälhavare över armén i Italien.
9 mars. Han gifter sig med Joséphine, änka efter general de Beauharnais.
27 mars. Övertar befälet i Nizza.
10 maj. Seger vid Lodi.
15 maj. Napoleon marscherar in i Milano.
15-17 nov. Slaget vid Arcole.

1797
14 jan. Slaget vid Rivoli.
18 april. I Leoben undertecknar Napoleon ett preliminärt fredsavtal med österrikarna.
17 okt. Fredsfördrag i Campo Formio. Napoleon annekterar landområden som österrikarna avstått.
25 dec. Napoleon väljs in i vetenskapsakademin.

Slaget vid pyramiderna1798
19 maj. Napoleon far till Egypten.
1 juli. Anländer till Alexandria sedan Malta i juni besatts av Brueys.
21 juli. Slaget vid pyramiderna.
24 juli. Fransmännens intåg i Kairo.
1-2 aug. Nelson besegrar franska flottan i slaget vid Abukir. Napoleon grundar Egyptiska institutet.

Brumairekuppen1799
19 mars till 10 maj. Belägring av Saint-Jean d´Acre.
24 juli. Fransk seger över turkarna vid Abukir.
Aug. Napoleon avreser från Egypten.
16 okt. Anländer till Paris.
9 nov. 18 brumaire. Direktorerna Barras, Moulin och Gohier avgår. Kamrarna överflyttas till Saint-Cloud, där de gamles råd och delar av de fem hundras råd erkänner den nya konstitutionen. Bonaparte, Sieyès och Roger Ducos blir konsuler.
25 dec. Den nya konstitutionen träder i kraft, ratificerad i februari 1800 genom folkomröstning. Napoleon väljs till förste konsul på tio år. Cambacérès och Lebrun blir de två andra konsulerna.

1800
Feb. Napoleon grundar Banque de France. Landets administration centraliseras, och prefekturer inrättas.
Mars. Lagsystemet reformeras.
Österrike återupptar fientligheterna på våren och i maj leder Napoleon armén över Stora Sankt Bernhardspasset.
14 juni. Slaget vid Marengo.
24 dec. Engelsmännen försöker mörda Napoleon.

1801
9 feb. Fredsfördrag med Österrike i Lunéville. Frankrike får Rehns västra strand.
23 mars. Tsar Paul I mördas.
15 jan. Konkordatet undertecknas av Bonaparte och påven.

Bonaparte förste konsul1802
25 mars. Fredfördrag med England i Amiens.
8 maj. Hederslegionen instiftas.
3 aug. Vid folkomröstning väljs Napoleon till konsul på livstid.

1803
7 april. Lagen av 12 germinal fastställer myntsystemet.
13 maj. Krig förestående mellan engelsmän och fransmän. Engelsmännen vägrar lämna Malta som de besatt år 1800 och fransmännen vägrar dra bort sina trupper från Holland, Schweiz och Piemonte.
16 maj. Engelsmännen lägger beslag på franska skepp.
Napoleon planerar invasion av England.

Napoleon I:s kröning1804
9 mars. Cadoudal arresteras då han organiserat ett mordförsök på Napoleon.
20 mars. Hertigen av Enghien avrättas i Vincennes.
20 mars. Code civil tas i bruk.
18 maj. Napoleon erbjuds kejsarkronan av senaten.
2 dec. Kröningen av Napoleon och Joséphine.

1805
Kejsar Napoleon I i kröningsdräkt 11 april. Tredje koalitionen bildas mellan England, Österrike och Ryssland.
Maj. Napoleon mottar de lombardiska kungarnas järnkrona.
26 okt. Slaget vid Trafalgar.
2 dec. Slaget vid Austerlitz.
26 dec. Fredsfördrag i Pressburg. Napoleon tar de flesta tyska provinserna och Italien från Österrike, som förlorar allt tillträde till havet.

1806
Jan. William Pitt dör.
Mars. Joseph Bonaparte blir kung av Neapel och i maj utropas Louis Bonaparte till kung av Holland.
Juli. Napoleon bildar Rehnförbundet, vars protektor han blir.
Aug. Tysk-romerska riket upplöses. Frans II blir Frans I, kejsare av Österrike.
14 okt. Slaget vid Jena. Senare slagen vid Saalfeld och Auerstädt.
21 nov. I Berlin ger Napoleon order om kontinentalblockad mot England. Han marscherar in i Polen. Möte med grevinnan Maria Walewska.

1807
8 feb. Slaget vid Eylau.
13-14 juni. Slaget vid Friedland.
24 juni till 9 juli. Napoleon sammanträffar med tsar Alexander I i närheten av Tilsit. Tsaren erkänner franska erövringar i Europa, och Napoleon går med på att Ryssland utvidgar sina gränser till att omfatta Finland.
Kungariket Westfalen anförtros åt Jérome Bonaparte och storhertigdömet Warszawa åt kungen av Sachsen.
27 juli. Napoleon återvänder till Paris.
Nov. Då Portugal vägrar ansluta sig till blockaden mot England sänder Napoleon dit general Junot med trupp.

1808
3 feb. Franska trupper under befäl av Miollis tågar in i Rom under förevändning att påven Pius VII inte har godkänt blockaden.
Mars. Napoleon grundar det kejserliga universitetet. Privatskolor kontrolleras nu av staten.
Marskalk Murat ockuperar Madrid.
April till maj. Karl IV av Spanien tvingas vid ett folkuppror att abdikera till förmån för sin son Ferdinand VII. Napoleon håller dem båda fängslade i Bayonne och utnämner Joseph Bonaparte till kung av Spanien. Murat ersätter Joseph som kung av Neapel.
Revolt utbryter i Spanien.
23 juli. General Dupont kapitulerar för spanjorerna vid Bailen.
1 aug. General Wellington landsätter engelska trupper i Portugal.
Sept. Napoleon och tsar Alexander sammanträffar i Erfurt.
5 nov. Napoleon anländer till Spanien.
2 dec. Intar Madrid. Den feodala regimen och inkvisitionen avskaffas.

1809
Jan. Napoleon återvänder till Paris då han får veta att krig åter brutit ut med Österrike och att Talleyrand och Fouché har konspirerat mot honom.
13 maj. Napoleon tågar in i Wien.
10 juni. Annekterar Rom och påvestaten. Deporterar påven Pius VII.
4-5 juli. Slaget vid Wagram utanför Wien.
14 okt. Fredsfördrag i Wien. Österrike avträder Galizien, som delas mellan storhertigdömet Warzawa och Alexander, samt andra landområden till Frankrike.
16 dec. Äktenskapet mellan Napoleon och Joséphine annulleras.

Bröllopsprocessionen1810
2 april. Napoleon äktar prinsessan Marie-Louise av Österrike.

1811
20 mars. Kungen av Rom föds.

1812
25 april. Alexander sänder ultimatum till Napoleon att utrymma Marie-Louise med Kungen av Rom/Napoleon IIPreussen.
24 juni. Napoleon går över Njemen och in i Ryssland i spetsen för stora armén. Ryssarna retirerar inåt landet.
17 aug. Intar Smolensk.
7 sept. Slaget vid Borodino.
14 sept. Tågar in i Moskva och väntar förgäves på ryssarnas begäran om fred.
19 okt. Han lämnar Moskva, tvingad till reträtt under vintern.
22 okt. Statskupp i Frankrike. General Malet tar makten under en natt genom att tillkännage att Napoleon är död.
25-27 nov. Napoleon går över Berezina.
18 dec. Napoleon lämnar armén och återvänder till Paris via Dresden sedan han dikterat den 29:e dagordern.

Slaget vid Borrodino1813
28 feb. Preussen undertecknar ett förbundsavtal med Ryssland.
2 maj och 20 maj. Franska segrar vid Lützen och Bautzen
21 juni. Wellington besegrar en fransk armé vid Vittoria i Spanien.
10 aug. Österrike kommer med i kriget.
16-18 okt. Slaget vid Leipzig som Napoleon förlorar.

1814
25 jan. Napoleon lämnar Paris sedan han sett kejsarinnan Marie-Louise och kungen av Rom för sista gången.
Feb. till mars. Franska segrar vid Champaubert, Montmirail, Vauchamp och Montereau. Men de allierade rycker alltjämt fram.
Avskedet vid slottet Fontainebleau 31 mars. Tsaren och kungen av Preussen tågar in i Paris med förenade truppstyrkor.
1 april. Talleyrand bildar en provisorisk regering.
2 april. Senaten tillkännager kejsarens fall.
6 april. Napoleon abdikerar.
20 april. Napoleon far till Elba.

1815
Då Napoleon får höra att republikaner och bonapartister konspirerar mot Ludvig XVIII beslutar han återvända till Frankrike.
1 mars. Landstiger i Golfe de Juan.
20 mars. Anländer till Paris. Ludvig XVIII har flytt.
18 juni. Slaget vid Waterloo.
22 juni. Napoleon tvingas åter abdikera.
Longwood på Sankt Helena 15 juni. Han ger sig åt engelsmännen ombord på Bellerophon. Han deporteras till Sankt Helena, dit han anländer den 17 oktober.

1816-21
På Sankt Helena dikterar Napoleon sina memoarer för Las Cases.

1821
Sarkofagen i Invaliddomen Napoleons "återkomst" 5 maj. Napoleon dör och begravs på ön.

1840
Napoleons kropp återförs till Paris och Invaliddomen.

Tillbaka till startsidan
 
Bildskärmsupplösning rek 1024x768 IE v4.5